GM-SK TRADE

Portfólio

GM-SK TRADE

Váš obchodný partner

Venujeme sa obchodnej činnosti import a zastúpenie samotný predaj distribúcia, ponúkame komplexný servis pre oblasť nami ponúkaných služieb a produktov pre firmy, spoločenstvá, združenia až po koncového spotrebiteľa, zákazníka.